NEDIR ?

Suskunluk Sarmalı Teorisi / Kuramı Nedir ?

Suskunluk Sarmalı Teorisi, iletişim ve kamuoyu davranışlarına odaklanan bir iletişim teorisidir. Bu teori, bireylerin genellikle popüler görüşlere veya toplumsal normlara uyma eğiliminde oldukları düşüncesine dayanmaktadır. Bu nedenle, farklı görüşlere sahip olan insanlar bile, toplumsal baskı nedeniyle görüşlerini ifade etmekten kaçınabilirler.

Suskunluk Sarmalı Teorisi, ünlü iletişim bilimcisi ve sosyal psikolog Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilmiştir. Elisabeth Noelle-Neumann, Alman iletişim bilimine önemli katkılarda bulunan bir akademisyen olarak kabul edilir. 1984 yılında yayımlanan “Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut” (The Spiral of Silence: Public Opinion – Our Social Skin) adlı kitabında bu teoriyi ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Kitap, Suskunluk Sarmalı Teorisi’nin temellerini ve prensiplerini tanımlayan önemli bir kaynaktır.

Elisabeth Noelle-Neumann’un teorisi, kamuoyu oluşumunu ve bireylerin toplumsal baskı nedeniyle görüşlerini ifade etme eğilimini nasıl etkilediğini açıklamayı amaçlar. Teorinin ana vurgusu, toplum içinde kabul görmeme veya dışlanma korkusu nedeniyle insanların popüler görüşlere uyum sağlama eğiliminde olduğunu belirtir. Bu, insanların gerçek düşüncelerini gizleme eğilimi gösterdikleri durumlarda bile geçerli olabilir.

Suskunluk Sarmalı Teorisi‘nin temel önermesi şu şekildedir:

  1. Seslerin Yükselmesi: Bir konu veya görüş hakkında bir kişi veya grup öne çıktığında, bu görüş veya ses genellikle daha fazla görünür hale gelir. Bu da diğer insanları aynı görüşü benimsemeye veya ifade etmeye teşvik edebilir.
  2. Sessizliğin Başlaması: Toplum içindeki bireyler, popüler görüşlere veya baskın normlara aykırı düşünceye sahip olduklarında, bu görüşleri ifade etmekten kaçınabilirler. Bu, toplum içinde kabul görmeme veya dışlanma korkusu nedeniyle gerçekleşebilir.
  3. Sessizliğin Güçlenmesi: Başkalarının da aynı görüşte olduklarını fark etmeyen bireyler, kendi görüşlerini ifade etmekten kaçındıkça, popüler görüş daha da güçlenir ve yaygın hale gelir.
  4. Toplumsal Sarmal: Bu süreç devam ettiğinde, daha önce farklı görüşlere sahip olan insanlar bile sessiz kalmaya başlarlar. Sarmal etkisi, toplumun genelinde belirli bir görüşün hakim olmasına ve alternatif görüşlerin bastırılmasına yol açabilir.

Suskunluk Sarmalı Teorisi, toplumsal medya, kamuoyu anketleri, siyasi konular ve medya etkileşimleri gibi alanlarda gözlemlenmiştir. Teorinin en belirgin örneklerinden biri, seçim anketlerinde yanıt verme eğiliminde olan kişilerin gerçek oy verme davranışlarının farklı olabileceği durumları içermektedir. Bu, insanların popüler görüşe uyma eğilimi nedeniyle yanıtlarını sınırladığı durumları yansıtır.

Suskunluk Sarmalı Teorisi, insan davranışının toplumsal baskılar ve çevresel etkiler altında nasıl şekillendiğini anlamak için kullanışlı bir model sunar. Bu teoriyi anlayarak, toplumsal değişim ve etkileşim süreçlerini daha iyi değerlendirebiliriz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu